المپیک‌ تئاتر که هر چهار سال یک بار در یکی از شهرهای دنیا برگزار می‌شود در ماه ژوئن (خرداد) در سن‌پترزبورگ روسیه آغاز شد، همزمان در آگوست و سپتامبر در توگای ژاپن برپا بود و تا 13 دسامبر (22 آذر) در رو ...