وزیر خارجه روسیه با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. ...