در حمله تروریستی دست کم یک نفر نژاد پرست به مسجدی در کرایست چرچ واقع در نیوزیلند، نزدیک به 90 نفر که احتمالاً تمامی آنها مسلمان بوده اند، در هنگام اقا ...