تجمع دوباره هواداران استقلال مقابل ساختمان باشگاه و وزارت ورزش ...