از عرضه تی وی باکس هوما چند ماه می گذرد و این محصول ایرانی در تلاش است تا با تمرکز روی سرویس های بومی جایگاه ویژه ای در بازار برای خود باز کند. ...