چند وقتی است که پودر سنگی خطرناک برای رفع بوی بد تعریق در مترو به فروش می‌رسد که به دلیل ناآگاهی مردم، بازار پررونقی پیدا کرده و پول هنگفتی به جیب سودجویان می‌رود. ...