سرانجام نامزدهای گلدن گلوب 2020 (Golden Globes 2020) مشخص شدند. فهرست کامل نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2020 در دو شاخه سینما و تلویزیون را در ادامه مطالعه کنید. نامزدهای گلدن گلوب 2020 در نهایت معرفی شدن ...