یک‌چهارم دانش‌آموزان اتباع خارجی در استان تهران تحصیل می‌ کنند ...