رییس فدراسیون کشتی به همراه سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای بیان دغدغه‌های کشتی در راه ح ...