بهای هر گرم طلای 18عیار نسبت به ابتدای مهر ماه امسال حدود 64هزار تومان افزایش یافته است. ...