یونس شاکری در دقیقه 89 بازی برابر سپاهان اصفهان روی ارسال امین قاسمی نژاد گلزنی کرد. ...