نخست وزیر ژاپن می‌گوید که توکیو در حال رایزنی درباره سفر رئیس جمهور ایران به این کشور طی ماه دسامبر است. ...