شرکت صنایع دفاعی Anduril اخیرا قرارداد پیاده سازی هوش مصنوعی روی پهپاد را از سوی پنتاگون برنده شده است. ...