روزنامه ابتکار با انتشار کارتون زیر به سخنان رئیس جمهور درباره قطع اینترنت جهانی واکنش نشان داد. ...