روحانی اقدامات خودسرانه رژیم صهیونیستی در تجاوز به سرزمین سوریه را حرکتی در مسیر به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دانست و بر ضرورت مقابله جامعه بین‌المللی با آن، تاکید کرد. ...