ریزش برگ‌های پاییزی جلوه زیبایی به شهر اصفهان می‌دهد و تصویری زیبا از پاییز خلق می‌کند. ...