سرمربی ایتالیایی قرارداد خود را با تیم استقلال لغو کرد. ...