دوره مربیگری درجه C  بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای با حضور هنرجویان از هفت کشور آغاز شد. ...