درخواست هند برای تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران ...