دولتمردان باید در گام دوم انقلاب فرصت نقش‌آفرینی مردم را فراهم کنند ...