دهلی نو در ماه فوریه روزانه 260 هزار بشکه نفت از ایران خرید ...