کارشناس سازمان هواشناسی، برای بیشتر مناطق غربی کشور ادامه بارش‌ها را پیش بینی کرد. ...