رسانه ها از افزایش تعداد افراد کشته شده در حادثه تروریستی نیوزیلند خبر می دهند. ...