حلقه منتقدان فیلم نیویورک (NYFCC) روز چهارشنبه 4 دسامبر فهرست برندگان سال 2019 را اعلام کرد. ...