میزان نیکوتین در چندین برند بزرگ سیگار رو به افزایش است. دانشگاه هاوارد و سازمان بهداشت ماساچوست اعلام کردند که از سال 1997 تا 2005 میزان نیکوتین در برند‌های کمل، نیوپورت و دورال تا 11درصد افزایش داشت ...