عینک سه بعدی شاتردار‎ بیسیم‎ 30 ساعت زمان کار بی وقفه با باطری وزن ‎(کیلوگرم)‎ 0.039 تهران خیابان طالقانی 77615100-77616217 ایران پاناسونیک ...