در حالیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه سلبریتی‌ها را به طور صد در‌صدی از مالیات معاف کرده است، اما سالهاست 20 درصد از کارگران در حال پرداخت مالیات هستند. ...