مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای کلان شهر تهران دارند. ...