جوان کر و لال ایلامی بدون اسناد هویتی که به قصد زیارت امام رضا (ع) از خانه خارج شده بود، سر از افغانستان درآورد! ...