یک مداح اهل بیت(ع) گفت: در اغتشاشات اخیر، اشرار، حسینیه هیأت الشهداء در اندیشه را به آتش کشیدند که در مجموع تجهیزات صوتی و ... هیأت به ارزش 5 میلیارد ریال از بین رفت و بنای حسینیه نیز دیگر قابل استفاد ...