«زرشک سیاه» یا گرانترین زرشک تجاری ایران با قیمت نجومی کیلویی 1.2 میلیون تومان به فروش می‌رود. ...