مرحله گروهی انتخابی یورو 2020 به پایان رسید و چهره 20 تیم مرحله نهایی مشخص شد. ...