به گزارش خبرگزاری تهران پرس، مرحله مقدماتی یورو 2020 با برگزاری 9 دیدار  در 4 گروه پیروزی شد و در نهایت تا کنون چهره 20 تیم صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شد. تنها 4 تیم دیگر باید جواز حضور در مرحله ن ...