معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به ابطال تصویب‌نامه هیأت‌وزیران درباره تعیین محل‌های تشکیل اجتماعات و تحقق حق اعتراض مدنی، اعتراض کرد. ...