پس از پخش اولین قسمت برنامه اعجوبه‌ها بسیاری از مخاطبان و کارشناسان تلویزیون متوجه شباهت این برنامه به الگوی آمریکایی کله گنده‌های کوچک شدند و از این برنامه انتقاد کردند. مهران غفوریان نیز در برنامه ش ...