نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع شکل‌گیری خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی هستند. ...