دولت از طریق سازمان تعزیرات و وزارت صنعت مانع افزایش قیمت‌ها شود ...