مجلس آلمان به اپل فشار می آورد تا امکان دسترسی به NFC دستگاه های خود را به رقبای سیستم پرداختی اش یعنی اپل پی ارائه کند. ...