این روزها بسیاری از افراد به تماشای تئاتر علاقه‌مند شده اند. سالن‌های نمایش نیز در شهرهای مختلف میزب ...