مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان از ثبت پنج هنرمند پیشکسوت صنایع‌دستی استان در فهرست میراث ناملموس گنجینه زنده هنری ایران خبر داد. ...