فوق تخصص بیماریهای کلیوی گفت: مردان باید هرگونه تغییر را در ادرار شامل احتباس، تکرر و وجود خون جدی بگیرند و پس از 40 سالگی حتما برای معاینه به پزشک مراجعه کنند. ...