معاون فرهنگی وزیر ارشاد از تمدید طرح پاییزه کتاب تا 5 آذر خبر داد. ...