امیرالمؤمنین علیه‌السلام طی نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعى که عامل او بر هیت بود، او را به سبب منع نکردن لشکر دشمن که از سرزمین او گذشته و به غارت مسلمانان رفته، سرزنش مى‌کند. ...