باشگاه استقلال هرینه جراحی بازیکن مصدوم تیمش را پرداخت کرد. ...