دبیر علمی جشنواره انتخاب کتاب مدافعان حرم گفت: گنج غنی دفاع مقدس به مدد نویسندگان، شاعران و محققان آمد و الگویی برای چگونه سرودن و چگونه نوشتن شد. ...