کتاب خط پایان مروری بر خاطرات جهانبخش مرادی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس است. ...