استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که مردم تبریز وارد جریان سازی‌های دشمنان نشدند، گفت: در میان دستگیرشدگان جریان‌های اخیر تعدادی از آشوبگران غیربومی بودند. ...