رئیس بنیاد نخبگان استان البرز طی حکمی از سوی سورنا ستاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب شد. ...