در هفته بزرگداشت کتاب خبر آتش‌زدن کتابخانه شهریار توسط آشوبگران در لباس معترضان به افزایش قیمت بنزین و سوختن 13 هزار جلد کتاب ذائقه کتاب‌دوستان را تلخ کرد. ...