با نگاهی به لیست پرفروش‌های دنیا از سال 2011 تا 2019، می‌بینیم ذائقه مردم از سمت کتاب‌های داستان و ادبیات به کتاب‌هایی با محتوای خاطره و سیاست عوض شده است. ...